Komentarz ws. dopalaczy

Ciężko jest określić jednym słowem moje poglądy społeczno – polityczne, ale dwoma słowami już trochę łatwiej. Najtrafniejsze określenia, jakie mi przychodzą do głowy, to konserwatyzm i liberalizm. Jestem zachowawczy w kwestiach społecznych, lecz cenię sobie liberalizm w gospodarce.

Dlatego właśnie jestem w pełni przeciwny walce z tzw. dopalaczami, ponieważ utrudnianie bądź uniemożliwianie prowadzenia działalności gospodarczej bez prawomocnego wyroku sądu jest charakterystyczne dla totalitaryzmów, a nie państwa prawa.  Inna sprawa, czy korzystanie z luk prawnych i sprzedawanie produktów kolekcjonerskich jest właściwe. To, co zaprezentował rząd Donalda Tuska to jawne łamanie konstytucyjnych praw do wolności wyboru i wolności gospodarczej. A na dodatek przy pełnej aprobacie mediów i ogromnej rzeszy społeczeństwa. Co z resztą widać po odpowiedziach, jakie udzielili respondenci na moje pytanie o słuszność działań rządu:

Zdecydowanie tak 36.11%
Tak 13.89%
Mam wątpliwości 16.67%
Nie 11.11%
Zdecydowanie nie 22.22%

Wyniki na podstawie ankiety przeprowadzonej na blogu.

Fot. PAP

Jedną z najbardziej drażniących mnie kwestii są oszustwa, jakie dopuściły się media kontrolowane przez rząd. W środkach masowego przekazu podawano informacje o młodych ludziach, którzy stracili życie bądź zdrowie z powodu dopalaczy – wszystko byłoby okej w takim przekazie, gdyby to była prawda, bo po kilku dniach, po przeprowadzeniu sekcji zwłok lub po dokładnych badaniach, zawsze okazywało się, że przyczyna zgonu była inna.

Wszystkim tym, którzy w ankiecie opowiedzieli się „za” działaniami rządu Donalda Tuska, chciałbym zaprezentować bardzo ciekawy  dokument o dopalaczach, a dokładniej o najgorszym z nich. Zapraszam do zapoznania się z tym materiałem.

Oczywiście jestem świadom, że dopalacze są szkodliwe. Dlatego nie biorę i nie zamierzam zażywać dopalaczy (podobnie jak papierosów, jedynym „dopalaczem” akceptowalnym przeze mnie jest alkohol), lecz przede wszystkim uważam, że to nie powód, aby zamykać legalnie działający biznes.  Bo jakim prawem w Polsce legalnie są sprzedawane papierosy i alkohol? Dlaczego akurat te używki są dopuszczalne a dopalacze nie? Zważywszy, że „legalne dopalacze” są dużo bardziej szkodliwe dla zdrowia i społeczeństwa – dowodzą tego najróżniejsze badania.

Przede wszystkim należy kłaść nacisk na profilaktykę, uświadamiać młodym ludziom zagrożenia i skutki zażywania takich i innych środków. Prohibicja dopalaczowa przysparza jedynie popularności produktom kolekcjonerskim, a właściciele sklepów wykorzystują kolejne luki w prawe i omijają obowiązujące przepisy, aby móc dalej sprzedawać swoje produkty (dopalaczomaty).