Zdygitalizowany „Dziennik Lubelski” z 1932 r.

W dobie dygitalizacji i mediatyzacji różnych dziedzin nauki trudno śledzić na bieżąco działania uniwersytetów czy innych ośrodków badawczych zajmujących się wdrażaniem nowych technologii. Dlatego dziś chciałbym się z wami podzielić informacją o ważnym dla historyków projekcie, dzięki któremu będzie można uniknąć kosztownych i czasochłonnych podróży do uczelnianych bibliotek.

Za kilka lat, fizyczny kontakt ze źródłem historycznym będzie rzadkością. Obcowanie z materialnymi pozostałościami przeszłości przejmie wirtualny świat. Już dziś wiele osób, w tym także ja, jeśli tylko ma okazję, korzysta z elektronicznych wersji książek czy słowników. Wykorzystywanie e-booków jest nadzwyczaj praktyczne, dlatego wiele instytucji – archiwa, biblioteki, muzea czy uniwersytety –  prowadzi już prace nad digitalizacją swoich zasobów.

W 2003 r. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Biblioteką Narodową uruchomiły projekt e-Kolekcja Czasopism Polskich. W 2006 r. do przedsięwzięcia dołączyły biblioteki Muzeum Sportu i Turystyki oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie udostępnionych zostało 27 poczytnych i rzadkich czasopism.

Jednym z elektronicznych periodyków jest Dziennik Lubelski z 1932 roku, którego redaktorem naczelnym był Józef Czechowicz. Gazeta jednak nie odniosła sukcesu, dlatego ukazało się jedynie 9 numerów. Na pewno warto zajrzeć i poczytać, jak pisano o sprawach gospodarczych, religii czy kulturze w dwudziestoleciu międzywojennym.

Poniżej spis wszystkich czasopism dostępnych w ramach projektu:

  1. Ateneum – Warszawa: 1876-1898.
  2. Ateneum Wileńskie – Wilno: 1923-1939.
  3. Co Tydzień. – Warszawa: 1915.
  4. Czasopismo Skarbowe – Warszawa: 1926-1939.
  5. Dziennik Lubelski – Lublin: 1932.
  6. Gazeta Bankowa – Lwów: 1921-1938.
  7. Głos Kamiennej – Kamienna [Skarżysko-Kamienna]: 1925.
  8. Głos Podlasia – Siedlce: 1910-1915.
  9. Jeniec Polak – Le Puy: 1917-1919.
  10. Kobieta w Sejmie – Warszawa: 1919.
  11. Kurier dla Wszystkich – Warszawa : 1914-1915.
  12. Lutnista – Warszawa: 1905-1907.
  13. Lwów i Wilno – Londyn: 1946–1948.
  14. Merkuriusz Polski – Kraków: 1661.
  15. Monitor Polski – Warszawa: 1918-1919, 1929.
  16. Polityka Gospodarcza – Łódź: 1935.
  17. Prosto z Mostu – Warszawa: 1935-1939.
  18. Przegląd Gospodarczy – Warszawa: 1920-1939.
  19. Przegląd Lwowski – Lwów: 1871-1883.
  20. Przegląd Narodowy – Warszawa: 1908-1921.
  21. Przegląd Sportowy – Kraków: 1921-1939, 1945-1959.
  22. Przemysł i Handel – Warszawa: 1920.
  23. Ruch Muzyczny – Warszawa: 1857-1861.
  24. Skamander – Warszawa: 1920-1928, 1935-1939.
  25. Tygodnik Handlowy – Warszawa: 1919-1936.
  26. Ziemia Brzeska – Brześć Litewski: 1919–1920.
  27. Życie Gospodarcze – Katowice: 1945/46-1980.
W tym miejscu można zapoznać się z wybranymi e-czasopismami.