Konferencja o nowoczesnej humanistyce

Koło Naukowe Studentów Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Przekraczanie granic – nowoczesna humanistyka. Konferencja odbędzie się 24-25 listopada 2011 roku w Sali Obrady Rady Wydziału Humanistycznego UMCS Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a.

Program dostępny jest w tym miejscu. Do najciekawszych tematów osobiście zaliczę:

  • Przekraczanie granic przeszłości. Wizja historii w Lodzie Jacka Dukaja.
  • Ciało – fizyczna struktura czy podmiot wcielony?
  • Literatura multikulturowa jako odpowiedź na „zderzenie cywilizacji” i upadek polityki pluralizmu kulturowego.
  • Granica czy tożsamość? Dlaczego rozpadają się państwa?
  • Nowe kryteria wyznaczania narodowości po II wojnie światowej.

W imieniu organizatorów i swoim zapraszam na konferencję, zapowiada się całkiem interesująco.